Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Μετά του ονείρου τη χαρά...

Μετά του ονείρου τη χαρά,
Κλουθά τσ' αυγής ο πόνος,
Γιατί ξυπνώ και χάνω σε,
Και μένω πάλι μόνος...